Trainingen

In het kader van de professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de tijdelijke en vaste medewerkers verzorgt Talent Masters regelmatig trainingen.

Voordat wij zijn begonnen met het bieden van trainingen, hebben wij gekeken naar de vraag naar kennis en competenties zoals die door het beroepenveld gevraagd worden van onze uitstromende junior ICT medewerkers. De meest gevonden concrete termen die dan worden genoemd zijn ITIL en Desktopbeheer (i.c. Windows). Derhalve zijn wij indertijd begonnen met trainingen op het gebied van Windows XP en ITIL Foundation v2.

Trainingen

Afhankelijk van de situatie en de vraag, bieden wij de momenteel de volgende trainingen aan onze eigen medewerkers:

Windows 10 Exam Cert 70-697 , de opvolger van Windows 7 Configuring.

Dit verzorgen wij in een klassikale cursusvorm, van ongeveer 2 weken met uitloop, groepsgrootte varieert van 5 tot 9. Aan het einde van de cursus plannen wij een MS 70-697 examen bij een examencentrum van Pearson Vue.

ITIL Foundation v3

Deze training wordt aangeboden indien er 4 of meer kandidaten zich aanmelden/ dan wel door ons worden ingedeeld in een klasje. Training duurt 3,5 dag inclusief examentraining. Wij trekken meer tijd uit voor de ITIL training dan de meeste aanbieders vanwege het gegeven dat onze doelgroep relatief weinig bedrijfservaring heeft en moeite heeft om de droge theorie aan de praktijk te koppelen.

Windows server 2012

Aangezien dit meestal individuele trainingen zijn verzorgen wij onder voorwaarden een online training/e-learning omgeving.

Java training

Aangezien dit meestal individuele trainingen zijn verzorgen wij onder voorwaarden een online training/e-learning omgeving.

Junior Support Medewerker (in ontwikkeling)

In de afgelopen ruim 7 jaar dat wij trainingen verzorgen aan onze doelgroep van startende ICT-ers, meestal met een opleiding in ICT-Beheer, is gebleken dat onze afnemers, naast de technische kennis die onze medewerkers opdoen in de trainingen, ook behoefte hebben aan medewerkers met kennis en bijscholing op de volgende deelgebieden:

  • Topdesk of vergelijkbaar registratiesysteem
  • Desktop beheer: Windows 7 en 10
  • Server beheer: Active Directory/Exchange (beperkt tot 1e, 2e lijns werkzaamheden)
  • Kantoor automatisering (Office 2010 e.v. Office 365)
  • Communicatieve en sociale vaardigheden
  • Server Based Computing en Thin Clients (i.c. Citrix of vergelijkbaar)
  • ITIL, kennis van de processen vnl binnen de Servicedesk

Wij hebben geconstateerd dat er in Nederland een dergelijke opleiding in kort bestek niet (publiek) wordt aangeboden. In samenspraak met een aantal van onze belangrijkste partners willen wij per juni/juli en september 2016 een training aanbieden die bovenstaande elementen bevat. Iedere module wordt afgesloten met een kort examen en bij het behalen van alle deelexamens geven wij een certificaat met cijferlijst uit. Wij hopen hiermee te bereiken dat:

  • De cursist zich op relevante competenties heeft ontwikkeld
  • Het bedrijf waar de cursist werkt of gaat werken inzicht heeft in relevante competenties van de cursist, dan wel de (toekomstig) eigen werknemer zich daarin verder heeft laten bekwamen om zijn werk beter te kunnen verrichten

 

Organisatie van de trainingen

Trainingslokaal

Op onze eigen locatie aan de Sisalbaan 15 te Leiderdorp beschikken wij over een cursuslokaal die plek biedt aan een 10 tal cursisten. Het lokaal is voorzien van een beamer/scherm, een grootbeeldscherm en een flipover. Daarnaast biedt het een PC voor iedere cursist en een vergadertafel.

Materiaal

Afhankelijk van de training verzorgen wij het boek/map/reader en ander informatiemateriaal voor de desbetreffende training. Aanvullend hebben wij een groot aantal instructiefilmpjes, e-learning materiaal en (evaluatie)software ter ondersteuning van de cursist.

Faciliteiten

Wij beschikken over een keuken/kantine, waarin we lunchen. Voor de cursisten is er altijd gratis koffie, thee, water en frisdrank beschikbaar. Voor externe cursisten kunnen wij ook lunches verzorgen, en is er volop gratis parkeergelegenheid.

Kwaliteit

De meeste trainingen worden verzorgd door ondergetekende, of, indien de training/situatie daar om vraagt, door een ingehuurde trainer die wij goed kennen. Ondergetekende heeft 6 jaar ervaring als ICT-docent en aanvullend 7 jaar als ICT Trainer en kent de doelgroep en de materie zeer goed. Iedere training laten we door de cursisten evalueren.

Informatie opvragen

Voor meer informatie of om je aan te melden kun je contact opnemen met Peter van der Meij: peter@talentmaster.nl of per telefoon op 071-34 11 565.